Wyroki

Wiele ważnych wyroków z zakresu praw osób lgbt+ decyzją sądu nie jest publikowanych.

Uważamy, że z tego orzecznictwa powinni móc korzystać inni pełnomocnicy i sądy orzekające w podobnych sprawach. Dlatego publikujemy wszystkie dostępne nam orzeczenia, odpowiednio zanonimizowane.

Older news: