what's there logo

Niezależna inicjatywa prawniczek i prawników prowadzących strategiczne postępowania sądowe. Połączyliśmy siły, aby chronić jedną z najbardziej dyskryminowanych grup w Polsce. Naszym celem jest wywalczenie równych praw dla osób lgbt+.

Sprawy sądowe

Jesteśmy pełnomocniczkami i pełnomocnikami. Prowadzimy strategiczne postępowania sądowe w obszarze ochrony praw osób lgbt+. Sprawy te są prowadzone na rzecz Klientów w ramach naszych kancelarii lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Postępowania toczą się na poziomie krajowym i międzynarodowym.

Strategia

Współpracujemy, aby opracować skuteczną i odpowiedzialną strategię, której realizacja pozwoli nam osiągnąć nasz cel, czyli równouprawnienie osób lgbt+ w Polsce.

Mapujemy sprawy z całej Polski, nie tylko te, które są prowadzone przez nas.

Spotykamy się regularnie i dyskutujemy o toczących się postępowaniach, lukach w ochronie prawnej i pomysłach na ich wypełnienie.

Wiedza

Gromadzimy wiedzę o toczących się w Polsce postępowaniach dotyczących ochrony prawnej osób lgbt+. Prowadzimy bazę danych tych postępowań i uaktualniamy ją na bieżąco.

O postępach w sprawach informujemy za pośrednictwem naszej strony i mediów społecznościowych.

Wypowiadamy się w mediach i udostępniamy zgromadzone dane.

Wyroki

Wiele ważnych wyroków z zakresu praw osób lgbt+ decyzją sądu nie jest publikowanych.

Uważamy, że z tego orzecznictwa powinni móc korzystać inni pełnomocnicy i sądy orzekające w podobnych sprawach. Dlatego publikujemy wszystkie dostępne nam orzeczenia, odpowiednio zanonimizowane.

Wymiana doświadczeń

Chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniami ze społecznością lgbt+, innymi pełnomocniczkami i pełnomocnikami, organizacjami pozarządowymi, Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i innymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi.

Jeżeli potrzebujesz informacji lub wsparcia albo chcesz do nas dołączyć, napisz do nas.

Inicjatywa lgbt+prawnicy powstała z potrzeby szerszego spojrzenia na prowadzone w Polsce przez pełnomocniczki i pełnomocników sprawy osób nieheteronormatywnych.

Chcieliśmy podsumować dotychczasowe wysiłki indywidualnych prawniczek i prawników i zaplanować nasze działania na przyszłość.

Zebraliśmy się, żeby współpracować i realizować marzenie o Polsce, w której osoby lgbt+ mają pełną ochronę prawną, tak jak inni obywatele i obywatelki. Bliska jest nam wizja, opisana w Deklaracji Kongresu LGBT+. Czujemy się odpowiedzialni za opracowanie i wdrożenie strategii działań prawnych, która pozwoli nam tę wizję urzeczywistnić.

Mamy wieloletnie doświadczenie w postępowaniach dotyczących osób transpłciowych, spraw rodzinnych par tej samej płci, przestępstw z nienawiści, dyskryminacji ze względu na orientację seksualną i tożsamość płciową.

Reprezentowaliśmy Klientki i Klientów w takich sprawach, jak: wydanie zaświadczenia umożliwiającego zawarcie związku małżeńskiego za granicą, potwierdzenie obywatelstwa dzieci pochodzących ze związków osób tej samej płci, wprowadzenia równości małżeńskiej w Polsce, transkrypcji aktów małżeństw tej samej płci i aktów urodzenia dzieci pochodzących ze związków osób tej samej płci, ustalenia treści polskich aktów urodzenia, ustalenia płci małoletnich osób transpłciowych, ustalenia płci na podstawie zagranicznych orzeczeń, ustalenia treści aktu urodzenia dziecka urodzonego przez transpłciowego mężczyznę, zakazów marszów równości, dyskryminacji w dostępie do usług (tzw. sprawa drukarza z Łodzi).