Wiedza

Gromadzimy wiedzę o toczących się w Polsce postępowaniach dotyczących ochrony prawnej osób lgbt+. Prowadzimy bazę danych tych postępowań i uaktualniamy ją na bieżąco.

O postępach w sprawach informujemy za pośrednictwem naszej strony i mediów społecznościowych.

Wypowiadamy się w mediach i udostępniamy zgromadzone dane.

Older news: