Strategia

Współpracujemy, aby opracować skuteczną i odpowiedzialną strategię, której realizacja pozwoli nam osiągnąć nasz cel, czyli równouprawnienie osób lgbt+ w Polsce.

Mapujemy sprawy z całej Polski, nie tylko te, które są prowadzone przez nas.

Spotykamy się regularnie i dyskutujemy o toczących się postępowaniach, lukach w ochronie prawnej i pomysłach na ich wypełnienie.

Older news: