Sprawy sądowe

Jesteśmy pełnomocniczkami i pełnomocnikami. Prowadzimy strategiczne postępowania sądowe w obszarze ochrony praw osób lgbt+. Sprawy te są prowadzone na rzecz Klientów w ramach naszych kancelarii lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Postępowania toczą się na poziomie krajowym i międzynarodowym.