Paweł Marcisz jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, a także adiunktem w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Był pełnomocnikiem przed WSA i NSA w sprawach zakończonych potwierdzeniem obywatelstwa polskiego dzieci pary tej samej płci urodzonych przez matkę zastępczą. Występował również w sprawach dotyczących transkrypcji zagranicznych aktów urodzenia takich dzieci. Reprezentował Jakuba Urbanika w sprawie o potwierdzenie możliwości zawarcia małżeństwa za granicą, na jej etapie krajowym, a obecnie – przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.

Prowadzi praktykę adwokacką, prowadzi zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim, wykłada prawo Unii Europejskiej oraz unijne prawo konkurencji na aplikacji adwokackiej. Orzeka jako arbiter. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół teorii unijnego prawa instytucjonalnego – jest między innymi autorem monografii Koncepcja tworzenia prawa przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.