Paweł Knut jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Od 2011 r. jest prawnikiem – członkiem zespołu Stowarzyszenia Kampania Przeciw Homofobii, a od 2018 r. wspólnikiem w Kancelarii Knut Mazurczak Adwokaci – pierwszej polskiej kancelarii prawnej specjalizującej się w świadczeniu pomocy prawnej w sprawach dotyczących osób LGBT.

Występował m.in. jako pełnomocnik w tzw. sprawie Drukarza z Łodzi, zakończonej precedensowym rozstrzygnięciem Sądu Najwyższego, w którym po raz pierwszy potwierdzony został zakaz dyskryminacji ze względu na orientację seksualną w dostępie do usług. Jest także koordynatorem Koalicji na Rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej, będącej programem postępowań precedensowych, w którym 5 par tej samej płci ubiega się o umożliwienie sformalizowania ich związku w Polsce (w chwili obecnej wszystkie sprawy objęte tym programem oczekują na rozpoznanie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka).

Poza praktyką adwokacką jest również doktorantem oraz wykładowcą na Wydziale “Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przygotowuje pracę doktorską na temat przeciwdziałania zjawisku mowy nienawiści.