Maria Radziejowska jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie. W ramach działalności samorządowej od 2018 r. pełni funkcję przewodniczącej Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest również członkiem Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Na co dzień współpracuje z kancelarią Pietrzak Sidor & Wspólnicy sp. j. w Warszawie, gdzie zajmuje się głównie sprawami z zakresu prawa karnego – występując jako obrońca lub jako pełnomocnik pokrzywdzonych, prawa karnego transgranicznego, a także sprawami dotyczącymi naruszeń podstawowych praw i wolności, w tym sprawami dotyczącymi praw cudzoziemców.

Prowadzi postępowanie administracyjne dotyczące potwierdzenia posiadania obywatelstwa polskiego przez dwójkę małoletnich dzieci przysposobionych w innych państwie członkowskim Unii Europejskiej przez obywatelkę polską, które urodziła jej partnerka.

Ponadto prowadzi też sprawę dotyczącą przyznania renty po zmarłym małżonku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Sprawa ta dotyczy małżonka obywatela polskiego, które jest obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.