Małgorzata Mączka-Pacholak jest adwokatką, członkinią Izby Adwokackiej w Warszawie. Od 2017 jest Wiceprzewodniczącą Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Współpracuje z warszawską kancelarią Pietrzak Sidor & Wspólnicy. Jest karnistką. W swojej praktyce zawodowej zajmuje się sprawami z zakresu ochrony praw człowieka – specjalizuje się szczególnie w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu. Prowadzi także sprawy dotyczące dyskryminacji.

Jest członkinią Koalicji na Rzecz Związków Partnerskich i Równości Małżeńskiej, będącej programem postępowań precedensowych, w którym 5 par tej samej płci ubiega się o umożliwienie sformalizowania ich związku w Polsce (w chwili obecnej wszystkie sprawy objęte tym programem oczekują na rozpoznanie przez Europejski Trybunał Praw Człowieka).

Poza praktyką adwokacką jest wykładowczynią na zajęciach szkoleniowych dla aplikantów adwokackich Izby Adwokackiej w Warszawie, prowadzi również szkolenia dla adwokatów z zakresu ochrony praw człowieka.