Karolina Gierdal jest adwokatką, członkinią Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Od 2017 r. prowadzi kancelarię zajmującą się udzielaniem pomocy prawnej osobom dyskryminowanym. Od tego samego roku jest również związana z Kampanią Przeciw Homofobii: najpierw jako członkini Grupy Prawnej stowarzyszenia, a od 2018r. jako jej koordynatorka i członkini zespołu KPH.

Jako koordynatorka Grupy Prawnej KPH brała udział m.in. w sprawie transkrypcji aktu urodzenia małego Victora przed Naczelnym Sądem Administracyjnym i jest jedną z pełnomocniczek prowadzących jego sprawę o wydanie dokumentów tożsamości. Jest pełnomocniczką dzieci urodzonych przez surogatkę w sprawie o potwierdzenie ich obywatelstwa przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Kontynuuje tzw. sprawę Drukarza z Łodzi przed Sądem Najwyższym po wydaniu przez Trybunał Konstytucyjny wyroku uznającego za niekonstytucyjny przepis, na podstawie którego uznano drukarza winnym. Broni pozwanych o naruszenie dóbr osobistych autorów „Atlasu Nienawiści”.