Jakub Pawliczak jest radcą prawnym oraz adiunktem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Od 2009 r. zajmuje się problematyką związków partnerski i małżeństw osób tej samej płci. W 2014 r. za rozprawę pt. „Rejestrowany związek partnerski a małżeństwo w prawie cywilnym” otrzymał II Nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace doktorskie. Jako sprawozdawca grupy prawnej powołanej przez Stowarzyszenie „Miłość Nie Wyklucza” opracował pierwszy projekt ustawy o równości małżeńskiej. Prowadzi kancelarię prawną specjalizującą się w sprawach rodzinnych i spadkowych.

Reprezentuje osoby LGBT zarówno w „tradycyjnych” sprawach rodzinnych (w tym rozwodowych i o ustalenie pieczy nad dziećmi), jaki i postępowaniach precedensowych. W ich imieniu stara się m.in. o uznanie adopcji dziecka przeprowadzonej za granicą przez dwie kobiety pozostające w związku małżeńskim oraz uznanie praw rodzicielskich małżonki matki dziecka urodzonego w Polsce.
Naucza prawa rodzinnego i spadkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W swoich wykładach problematykę związków alternatywnych do tradycyjnego małżeństwa „serwuje na zimno” koncentrując się na argumentacji ściśle prawniczej oraz doświadczeniach zagranicznych.