Anna Mazurczak jest adwokatką, członkinią Izby Adwokackiej w Warszawie. Od 2014 roku jest członkinią Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, od 2018 – Wiceprzewodniczącą Sekcji Praw Człowieka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

W latach 2012-2018 pracowała w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, gdzie od 2015 roku pełniła funkcję Naczelniczki Wydziału Prawa Antydyskryminacyjnego. Od 2018 roku jest wspólniczką w kancelarii Knut Mazurczak Adwokaci – pierwszej polskiej kancelarii specjalizującej się w sprawach dotyczących ochrony prawnej osób LGBT. Jest także członkinią zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Nagrodzona tytułem Kobieta Adwokatury 2018.

Reprezentowała Rzecznika Praw Obywatelskich w precedensowych postępowaniach sądowych dotyczących ochrony praw człowieka osób LGBT – m.in. w sprawie w sprawie zakończonej rozstrzygnięciem Naczelnego Sądu Administracyjnego umożliwiającym transkrypcję (przeniesienie) zagranicznego aktu urodzenia, w którym jako rodziców wskazano dwie matki oraz w sprawie ustalenia treści aktu urodzenia dziecka urodzonego przez transpłciowego mężczyznę.

Obecnie specjalizuje się w sprawach dotyczących wydania dokumentów tożsamości dzieciom, w których zagranicznych aktach urodzenia jako rodziców wskazano dwie osoby tej samej płci. Występuje także w sprawach dotyczących ustalenia płci, w tym w sprawach dotyczących uznania w Polsce zagranicznych orzeczeń o ustalenie płci.