Wymiana doświadczeń

Chętnie dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniami ze społecznością lgbt+, innymi pełnomocniczkami i pełnomocnikami, organizacjami pozarządowymi, Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich i innymi instytucjami krajowymi i międzynarodowymi.

Jeżeli potrzebujesz informacji lub wsparcia albo chcesz do nas dołączyć, napisz do nas.

Older news: